Green Key

Green Key certifierat hotell

Akademihotellet har belönas med miljömärkningen Green Key – en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar.

Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor bl a genom att följa Green Keys omfattande kriterier. Genom att vara miljömärkta med Green Key arbetar Akademihotellet aktivt med hållbarhetsfrågor såsom minskad energi- och vattenförbrukning, ökad källsortering samt beräkning av verksamhetens årliga växthusgasutsläpp i syfte att minska utsläppen. Akademihotellet prioriterar inköp av miljömärkta tvätt-, disk- och rengöringsprodukter, ekologiska livsmedel och tar initiativ för minskat matsvinn.

Akademihotellet verkar för att bidra positivt till lokalsamhället och anställer personal utan diskriminering.

Akademihotellet eftersträvar att alla inköp av produkter och tjänster ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. Akademihotellet förväntar sig därför att verksamhetens leverantörer arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och att alla tillämpliga lagar och regler där leverantören verkar efterlevs. Leverantören bör i sin tur ställa hållbarhetskrav på sina leverantörer.

Som gäst på hotellet kan du också hjälpa till att minska vår miljöpåverkan. Läs mer om våra åtaganden här.